El Fatiha

Sura 1 (Die Eröffnungs Sure, offenbart in Mekka vor der Hidschra)

Die Sure in der original Sprache arabisch

Hören Sie das Original (arabisch)  RealPlayer oder wav oder RealAudio oder mp3

Türkisch

Meali: "Esirgeyen, bağışlayan Ulu Allah adıyla.
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve hesap gününün maliki olan Allah'adır.
Biz yalnızca Sana ibâdet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Bizi dosdoğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil." (Amin)

 Dinleyin RealPlayer veya wav veya RealAudio veya mp3

Okunşu: "Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn"

KUR`ÂNi KERiM Türkçe mealı  (Elmalılı M.Hamdi Yazır.)
KUR`ÂNi KERiM Türkçe Tevsir  (Elmalılı M.Hamdi Yazır.)
ingilizce meal The Holy Qurán
almanca meal Der Heilige Koran
fransızca meal Le Saint Coran
ispanyol meal El Sagrado Corán
Elif Ba öğreniyorum
KUR'AN MP3   Sûre ve Dualar MP3
Quran Reciter
Secde ayetleri (Tilavet Secdesi)
Kuranı Kerim    Türkce Meali ve mp3
Alu İmran (3.)   A'lâ Sûresi (87.)
ASR Suresi (103.)   İhlas Suresi (112.)
Esmaul Husna   Kuran Mucizeleri
Kuran ve Bilim

 

Türk sayfasına geri

Deutsch

"Im Namen Allah's, des Gnädigen, des Barmherzigen.
Aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten, (Universen)
dem Gnädigen, dem Barmherzigen,
dem Herrscher am Tage des Gerichts.
Dir allein dienen wir, und nur bei Dir allein suchen wir Beistand.
Führe uns auf den richtigen Weg,
den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, die nicht (Dein) Missfallen erregt haben und die nicht irregegangen sind."

Hören Sie das Original (arabisch)  RealPlayer oder wav oder RealAudio oder mp3

Die ungefähre bedetung des Qur'an Al Karim (Online)
oder hier in mehreren Sprachen http://www.teblig.de/qurbeginn.htm

Statistische Wunder des Qur'an

Die Erläuterung des Quran-Textes als Buch: AT-TAFSIR von Amir M. A. Zaidan
ADIB Verlag  ISBN 3-934659-01-2   Sein Geschenkpreis: 19.90 DM
Tel: 0 69 - 24 24 63 40 - 41

Zurück

english

"In the name of GOD, Most Gracious, Most Merciful.
Praise be to GOD, Lord of the universe.
Most Gracious, Most Merciful.
Master of the Day of Judgment.
You alone we worship; You alone we ask for help.
Guide us in the right path;
the path of those whom You blessed; not of those who have deserved wrath, nor of the strayers."

Listen the original arabic recitation in RealPlayer or wav or RealAudio or mp3

Quran Reciter
The Holy Qurán

Zurück HOME