Kolaycana Namaza başlamak 1

İLK ADIM (Farzlar) [Şartlar]

İlk adımda sadece en önemlisini yazıyorum'ki namaza başlamak sizlere kolay gelsin, yani sadece Farzlarından (mecburlardan) başlıyalım.

Namaz kılabilmeniz için, Gusul abdesiniz bozulmuş olmayacak ve içkili (sarhoş) olmayacaksınız.

İlk önce Namaz-Abdesti alınır:

Abdestin Farzları (bunlar şart):

  1. Yüzü bir kere yıkamak.

  2. Kolları, dirseklerle beraber bir kere yıkamak.

  3. Başın dörtte birini mesh etmek.

  4. Ayakları, topuklarla beraber bir kere yıkamak.

Bu farzlardan birisi eksik olursa, abdest sahih (kabul) değildir.

Namazın dışındaki (namaza başlamdan önceki)  Farzlar

Hadesten temizlenme: Hades denilen manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır (bak: TEMİZLİK)

Necasetten temizlenme: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.

Avret yerini örtmek: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.
Erkeklerin: Göbek ile diz kapağı arasını (dizkapağı dahil),
Kadınların: Yüz, el ve ayaklardan başka vücudunun her tarafını örtmeleri gerekir.

Kıbleye yönelmek: Sudi-Arabistandaki Mekke şehrindeki kutsal Kâbeye yönelmek.

Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır.Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.

Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır.(De'ki: "Niyet ettim, Allah rızası için Namaz kılmaya, yönüm kıbleye")

 

Namazın içindeki (namaz esnasındaki) Rukünleri

1.İftitah tekbiri 2.Kıyam 3.Kıraat 4.Rükû 5.Sücûd 6.Ka'de-i Ahîre
Namaza başlarken tekbir almak demektir.(ayakta ve kendi işiteceğin bir sesle "Allahu ekber" de. Bununla namaza başlanmış ve dış dünya ile ilgi kesilmiş olur.) Namazda ayakta durmak demektir. (bir süre ayakta durmak misal: Kiraat bitene kadar) (önce Fatiha suresi, sonra kısacana başka Kuran ayetlerini ezbere okumak, üç ayet yeter. Misal: kevser suresi) (Kıraattan sonra eğilerek rükûya varılır. Rükûda baş ve sırt düz tutularak eller dizlere kadar varır) (Secde: Secdede alın, yüz, iki ayak, iki el ve iki diz yere veya yere bitişik bir şey üzerine konulur. Böylece Allah Teâlâ'ya ta'zîmde bulunulur. Bu secde her rekatta birbiri ardınca iki kere yapılır.) Son oturuşta "et-Tehiyyâtü"yü okuyacak kadar bir süre oturmak

Namazın Vacibleri
1) Namaza "Allahu Ekber"sözü ile başlamak.
2) Farz namazların ilk iki rek'atında, nafile namazların her rek'atında Fatiha suresini okumak.
3) Farz namazlarının ilk iki rek'atında, vitir ve nafile namazların her rek'atında Fatihadan sonra sûre veya ayet okumak.
4) Fatihayı sureden önce okumak.
5) Secdede alın ile beraber burnu da yere koymak.
6) Üç ve dört rek'atlı namazların ikinci rek'atında oturmak (Buna ka'de-i ûlâ=birinci oturuş
7) Namazlardaki birinci oturuş ile son oturuşlarda ettehiyyatü'yü okumak.
8) Cemaatle kılındığı zaman sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının her rek'atında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rek'atında imamın fatiha ve sureyi açıktan, öğle ve ikindi namazlarında ise, gizlice okuması.
9) İmama uyan cemaatin fatiha ve sureyi okumayıp susması.
10) Vitir namazında kunut tekbiri almak ve kunut dualarını okumak.
11) Bayram namazlarında alınan ilâve tekbirler.
12) Ta'dili erkân, yâni ayakta iken dosdoğru, rükûda dümdüz olmak (Kadınlar biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkınca iyice doğrulmak, iki secde arasında tam oturmak.
13) Namazın sonunda sağa ve sola selâm vermek.
14) Namazda yanılma olursa sehiv secdesi yapmak.

 

Hz. Peygamber'den nakledilen "Tahiyyât" duası şudur: "et-Tahiyyâtü lillahi ve's-salavâtü vettayyibâtü, es-selâmü aleyke eyyühan'Nebiyyü ve rahmetullahi ve berakûtühû. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluh".

Böylece Namaz kılmış olursunuz. Allah kabul etsin!

Abdestin ve Namazın sünnetlerini öğrenip, daha fazla sevap kazanmak  istiyorsanız,

İkinci Adıma giriniz =>